جشنواره آثار تولیدات
قدردانی ازبرگزارکنندگان جشنواره آثار وتولیدات مراکز استانی حوزه هنری
درشورای سیاستگذاری حوزه هنری صورت گرفت:
قدردانی ازبرگزارکنندگان جشنواره آثار وتولیدات مراکز استانی حوزه هنری
17:10 عصر ۱۳۹۴/۸/۱۳
نشست نقد و بررسی چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی برگزار شد.
نشست نقد و بررسی چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی برگزار شد.
10:20 صبح ۱۳۹۴/۷/۲۳
جشنواره آثار فرصت همدلی وتعامل سازنده هنرمندان مراکز استانی
پیام مدیر جشنواره چهارم:
جشنواره آثار فرصت همدلی وتعامل سازنده هنرمندان مراکز استانی
22:26 عصر ۱۳۹۴/۷/۱۵
درخشش هنرمندان اردبیلی درجشنواره تولیدات؛ سبب افزایش انگیزه حوزه هنری استان اردبیل
درخشش هنرمندان اردبیلی درجشنواره تولیدات؛ سبب افزایش انگیزه حوزه هنری استان اردبیل
14:01 عصر ۱۳۹۴/۷/۱۵
برترین های حوزه هنری زنجان در چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی
برترین های حوزه هنری زنجان در چهارمین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی
10:55 صبح ۱۳۹۴/۷/۱۵
فیلم مستند سیستان وبلوچستان برگزیده چهارمین جشنواره تولیدات حوزه‌های هنری کشور شد
فیلم مستند سیستان وبلوچستان برگزیده چهارمین جشنواره تولیدات حوزه‌های هنری کشور شد
09:15 صبح ۱۳۹۴/۷/۱۲
از نمایش سرگذشت در گذشت چشم حوزه هنری سیستان وبلوچستان تقدیر شد
از نمایش سرگذشت در گذشت چشم حوزه هنری سیستان وبلوچستان تقدیر شد
09:14 صبح ۱۳۹۴/۷/۱۲
هنرمندان قزوین در جمع برگزیدگان جشنواره تولیدات حوزه هنری
هنرمندان قزوین در جمع برگزیدگان جشنواره تولیدات حوزه هنری
18:55 عصر ۱۳۹۴/۷/۱۱
هفته های فیلم در همه استانها برگزار می شود
هفته های فیلم در همه استانها برگزار می شود
16:14 عصر ۱۳۹۴/۷/۱۱
‎ظرفیت های توزیع مخاطب را با تدبیر دنبال كنیم
‎ظرفیت های توزیع مخاطب را با تدبیر دنبال كنیم
16:12 عصر ۱۳۹۴/۷/۱۱